2. Olağan Genel Kurulumuz Yapılacak

Sayın Üyelerimiz;Sivas İş Hayatı Dayanışma Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulunun 1. Toplantısı 21 Ocak 2017 Cumartesi saat 17:00 de Mecidiye Mahallesi Büyükdere Caddesi Aygül Apartmanı No:59/3 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktı.Ancak çoğunluk sağlanamadığı için 28 Ocak 2017 Cumartesi aynı yer ve aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır.
GÜNDEM
1-Açılış
2-Divan Heyetinin Belirlenmesi
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4-Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
5-Gelir Gider Bütçesinin okunması ve oylanması
6-Denetleme Kurulu raporunun okunması ve oylanması
7-Tahmini bütçenin okunması ve oylanması
8-Federasyon kurma ve kurulmuş federasyonlara üye olma.Federasyonda temsil edecek delegelerin belirlenmesi
9-Yönetim Kurulunun ibrası ve yeni yönetimin belirlenmesi
10-Dilek ve Temenniler
11-Kapanış

Katılmanızı önemle rica ederiz. Yönetim Kurulu Adına;

Başkan Siyami Ergin